23736071_1825560527736058_60184264369560

Szczenięta z hodowli Azarin są dostępne dla wybranych osób.


Każdy zainteresowany proszony jest o krótkie przedstawienie się :-)

(imię, nazwisko, kraj stałego zamieszkania, miasto)

i odpowiedzi na kilka pytań:
- dlaczego wybrałeś tę rasę?
- czy masz jakieś doświadczenie z psami? chartami/rasami ozdobnymi?
- Jeśli pracujesz (ile godzin dziennie?) Jak szczeniak będzie spędzał dni?
- Ile godzin dziennie dorosły pies będzie spędzał samotnie?
- jesteś zainteresowany suczką czy psem ? dlaczego?
- Jakie masz plany związane z pieskiem- wystawy psów/ sporty/ tylko członek rodziny?

- Czy masz dzieci? jeśli tak w jakim wieku?


Nie każdy szczeniak jest przyszłą gwiazdą wystaw. Każdy pies jest inny i ma swoje predyspozycje. Zawsze staramy się uczciwie oceniać nasze maluchy.


Szczenięta są oceniane w wieku 5-10 tygodni pod kątem temperamentu i wyglądu; pomaga nam to umieścić odpowiedniego szczeniaka w odpowiednim domu. Oznacza to, że nie przyjmujemy wcześniejszych rezerwacji na podstawie wybranego koloru itd. To najmniej istotna sprawa.
Pies jest żywą istotą, więc nigdy nie przewidzimy w 100% jak rozwinie się szczenię, zarówno pod względem budowy, jak i charakteru. 


Szczenięta są wychowywane w domu. Dokładamy wszelkich starań o odpowiednia socjalizację z innymi ludzmi, dziećmi, zwierzętami, sytuacjami. 
Oznacza to, że zapewniamy im dobry start . Cały proces socjalizacji nie kończy się jednak w domu hodowcy. Nowy właściciel otrzyma wszystkie niezbędne informację oraz pomoc.


Wszystkie szczenięta:
- są zarejestrowane w ZKWP (Polish Kennel Club, członek FCI)
- posiadają metryczkę, na podstawie której rodowód zostanie wydany w oddziale ZKWP właściciela 
- posiadają mikroczip
- otrzymają swój pierwszy zestaw szczepień
- są odrobaczone co najmniej trzy razy
- są oglądane przez weterynarza
- do nowych domów ruszają z wyprawką - karma, kocyk, zabawki.


Przygotowujemy specjalną umowę dotyczącą kupna-sprzedaży.


Zachęcamy do utrzymywania kontaktu, za pośrednictwem FaceBooka, e-maili, telefonu itp

Zawsze służymy pomocą! :-)

PUPPY RULES

 • Azarin puppies are available to approved and selected homes only.
   

 • Every potential buyer should introduce him/herself  

 • (name, surname, land of standing, city) 
  write about:
  - lifstyle
  - home
  - closest family (children? what age?)
  - animals at home
  and answer for few questions:
  - why did you choose this breed?
  - do you have any experience with dogs? sighthounds? toy breeds?
  - If you work (how many hours per day?) how will the puppy spend its days?
  - How many hours on the average will the dog spend alone per day?
  - Do you want a female or male? why?
  - What are your plans for the dog - dog shows? sports? lure coursings? only a family member?

   

Not every puppy is a future star of dog shows or lure coursings. Every dog is different and have

own predispositions. We always try to do the best, be honest with ourselfs and especially with

new owners.  Breeder shouldn't  idealize own puppies and behave like every puppy  will be great

in everything. There are not perfect people, and the same goes for dogs. The responsibility of

the breeder is to honestly choose puppy to the new owner and his expectations. 
To make everyone happy and fulfilled :-) . 

 

 • Puppies are evaluated at 7-10 weeks for temperament and structure; this helps us place the right puppy in the right home. This means that we can't promise that any particular puppy will be available until the evaluation is done. 
  Doing so means that you will get the right puppy, with the right temperament and activity level for you and your family.  However, a dog is a living being, so we will never know in 100% how particular puppy will develop, both in stucture and character. We can only try to predict, as every breeder should. I don't tolerate reservation for younger pups than 6 weeks.

   

 • Puppies are home-raised and are exposed to other dogs, new people and children, free  running in the garden, also to a variety of sights, sounds, textures.
  This means that they will start their lives well handled and socialized. However, the whole process of socialization is not ending in breeder's home! the most important time will be in new home. The new owner will get all the necessary instructions.

   

 • All puppies have first lessons of obedience, show training, grooming from very beginning.

 • The new owner will get all the necessary instructions about continuation.
   

 • All puppies:
  -  are registered in ZKWP (Polish Kennel Club, member of FCI)
  -  will  get an export pedigree 
  -  are microchipped
  -  receive their first set of immunizations
  -  are dewormed a minimum of three times
  -  are vet checked
  -  come with a puppy pack, including a bag of premium puppy food, blanket  etc

   

 • We prepare a special contract about selling puppy.
   

 • We encourage to keeping in touch, via FaceBook, emails, telephone etc